Designed by Erik
Copyright                 © 2006 - 2010  R.M.C. Rijssen
Actie hoofdsponsor R.M.C.
Actie hoofdsponsor R.M.C.
Autoschade Lammertink
SPELREGELS VERENIGINGSSPONSORING

1.In de kas van de vereniging wordt 2% gestort, berekend over het totale   schadebedrag bedrag excl. BTW. Een en ander zoals gefactureerd naar opdrachtgever, verzekering of leasemaatschappij, nadat volledige betaling daarvan aan ASN Autoschade Service Lammertink heeft plaats gevonden;

2.Verrekening vindt plaats per kwartaal op de door u opgegeven bankrekening van uw vereniging;

3.Deelname aan verenigingssponsoring kan uitsluitend indien, bijvoorbeeld door een spelerspas, clubkaart, verenigingspasje, etc., het lidmaatschap van een vereniging kan worden aangetoond;

4.Er kan slechts één (1) keer per schadegeval beroep worden gedaan op de verenigingssponsoring;

5.(Jeugd)leden mogen, met inachtneming conform punt 3, gebruik maken van hun lidmaatschap om anderen, bijvoorbeeld vader, oma, opa, buurman of buurvrouw, etc., te motiveren de schade bij ASN Autoschade Service Lammertink te laten herstellen;

6.Er dient te allen tijde sprake te zijn van een door opdrachtgever ondertekende reparatieopdracht;

7.Leden en/of via leden aangeleverde klanten dienen vóór aflevering van het gerepareerde voertuig aan te geven gebruik te willen maken van de verenigingssponsoring;

8.De deelnemende vereniging verplicht zich bij aanvang van deze verenigingssponsoring een artikel van tenminste een ½ pagina en vervolgens in elke uitgave van het verenigingsblad een artikel van ¼ pagina te plaatsen om deze actie te promoten. ASN Autoschade Service Lammertink levert op verzoek logo’s en informatie aan en ontvangt per uitgave een bewijs;

9.Deze overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste de duur van één jaar. Na afloop van het 3e kwartaal in het eerste jaar vindt er een evaluatie plaats. Partijen kunnen zonder opgave van redenen de overeenkomst beëindigen.

10. Indien ASN Autoschade Service Lammertink van mening is dat de overeenkomst conform haar wens verloopt, zal de overeenkomst daarna stilzwijgend worden verlengd tot het moment dat één der partijen besluit de overeenkomst te beëindigen. Schriftelijke beëindiging vindt plaats tot uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van het dan lopende jaar. Ook dan kan dit zonder opgaaf van redenen.
Autoschade Lammertink - Nijverheidsstraat 11 - 7461 AD Rijssen - Tel: 0548 - 513347
R.M.C. heeft nieuwe en unieke hoofdsponsor

Afgelopen week tekenden Henk Lammertink, directeur van Autoschade Service Lammertink en Dick Wolterink van de Rijssense Motor Club een uniek sponsorcontact.
Autoschade Service Lammertink stuurde deze winter aan alle verenigingen in Rijssen een brief waarin hij een contract aanbied. In het kort komt het er op neer dat van
            elke autoschade die een clublid of diens relatie bij Autoschade Service Lammertink laat herstellen 2%, van het schadebedrag, in de clubkas wordt gestort door Lammertink.
Autoschade Service Lammertink is een door alle verzekeringen erkend en gerenommeerd autoschade herstelbedrijf.
De R.M.C. ging op de aanbieding in en is de eerste waarmee Autoschade Service Lammertink een contract afsloot.
“De R.M.C. heeft natuurlijk alles met auto’s te maken, dus ligt zo’n aanbieding prima in ons verlengde” zo vertelt voorzitter Wolterink. “Daarbij komt dat onze hoofdsponsor vorig jaar te kennen had gegeven terug te willen treden. Henk Lammertink was direct bereidt ook als hoofdsponsor op te treden”.