Rijssense Motor Club

Uitleg voor beginnende deelnemers 2015

Als u voor de eerste keer meedoet aan een RMC-puzzelrit staat u voor de moeilijke taak in korte tijd een reglement van twee kantjes A4 te bestuderen.
Om u enigszins op weg te helpen hebben wij een aantal tips voor u op een rij gezet.
Algemeen:
U bent tijdens de rit verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen.
Een puzzelrit wordt verreden aan de hand van een routebeschrijving, die bestaat uit een aantal routeopdrachten.
Doel van de rit is de routeopdrachten (al dan niet) uit te voeren binnen de daarvoor gestelde tijd, met inachtneming van het reglement. Dit wordt gecontroleerd m.b.v. routecontroles.
Behalve de routebeschrijving krijgt u een routecontrolekaart, waarop de letters van de onbemande routecontroles, die u onderweg aandoet, genoteerd moeten worden.
Het niet aandoen van een routecontrole langs de goede route c.q. het aandoen van een routecontrole langs een foute route levert 25 strafpunten op. Het te laat aandoen van de finishcontrole levert 1 strafpunt per minuut tijdafwijking op.
De voorbereidingen: Voordat u start is het belangrijk om de routebeschrijving en het reglement nauwkeurig door te lezen.
Het is verstandig om de volgende documenten mee te nemen:
- Een woordenboek
- Een overzicht met verkeersborden en hun betekenis
- Een lijst met Nederlandse plaatsnamen
- Een puzzelwoordenboek
De routebeschrijving: Een puzzelrit wordt verreden aan de hand van een routebeschrijving.
De routebeschrijving bestaat uit doorlopend opeenvolgende genummerde opdrachten, die met 1 begint en moet leiden tot één (niet gedwongen) verandering van rijrichting. Controleer of dit inderdaad klopt. Zo niet, dan rechtdoor doorrijden naar een routecontrole.
Let ook op de in de routebeschrijving gebruikte afkortingen. Zie artikel 2 van het reglement voor de toegestane afkortingen.
Opdrachten: Elke opdracht in de routebeschrijving moet leiden tot een niet gedwongen richtingsverandering.
Zijn de opdrachten correct gespeld. Let speciaal op "typefouten".
Zolang een opdracht niet uitvoerbaar is (bijv. bij een 'typfout'), rijdt u rechtdoor. U blijft net zo lang rechtdoor rijden totdat u wordt opgevangen door een routecontrole met een herstelopdracht.
Oriënteringspunten:
Oriënteringspunten mogen zich alleen rechts van de as van de bereden weg of recht(s) voor u bevinden, niet achterwaarts en (geheel of gedeeltelijk) binnen 25 meter. Oriënteringspunten moeten vaste punten zijn (dus geen auto's, bloembakken, containers enz.).
Ook afbeeldingen van objecten kunnen als oriënteringspunt worden gebruikt. 2

Vergelijk het gevonden oriënteringspunt goed met de opdracht. Pas wanneer het oriënteringspunt
geheel voldoet aan de beschrijving in de routeopdracht mag u hem gebruiken.
Teksten: De uitzetter kan ook gebruik maken van teksten welke langs de route voorkomen. Als er in de routebeschrijving een gedeelte in HOOFDLETTERS en tussen aanhalingstekens is opgenomen, moet u dit langs de route als tekst waarnemen om te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:
27. Na "SCHOOL" L betekent dat u na de tekst school naar links moet gaan.
28. Na school R betekent dat u na een school (schoolgebouw of afbeelding van een school vissen) naar rechts moet gaan.
Borden
De in de rit gebruikte onbemande routecontroles, borden met de tekst DLW, borden met de tekst R.M.C. en ritpijlen mogen niet afwijken van de in het inschrijflokaal aanwezige voorbeelden.
Miniatuurverkeersborden zijn voor u rechtsgeldig.
Routecontroles: Langs de route bevinden zich onbemande routecontroles, welke voorzien zijn van een letter. Indien de deelnemer een routecontrole bereikt, dient de letter in het daarvoor aangegeven vakje van de routecontrolekaart genoteerd te worden.
Herstelopdrachten: Herstelopdrachten op onbemande routecontroles dienen om iedereen (of deze nu goed of fout rijdt) weer op dezelfde route te krijgen. Aan de herstelopdracht kunt u dus niet zien of u het goed of fout doet. Herstelopdrachten worden meestal vermeld m.b.v. afkortingen. Deze staan in uw reglement (Art. 2.)
Op tijd rijden: Boven de routebeschrijving wordt de vereiste gemiddelde snelheid vermeld. Voor elke minuut die een deelnemer te laat of te vroeg bij de finish (of bij een bemande tijdcontrole) komt, krijgt hij 1 strafpunt.
Nog een paar tips:
- Typfouten in de routebeschrijving bestaan niet! De opdracht is dan niet uitvoerbaar.
- Zoek woorden waarbij u twijfelt op in het woordenboek, vaak zijn er meerdere betekenissen.
- Komt u miniatuurverkeersborden tegen, kijk of deze juist zijn en volg ze op zoals vermeld in het wegenverkeersreglement.
- Kijk ook goed naar de plaatsing van leestekens. Na "A" voor "B" L is wat anders dan Na "A", voor "B" L (in het eerste geval linksaf na de "A" en de "B"; in het tweede geval na "A", maar voor de "B" afslaan.
- Een doodlopende weg (zichtbaar of aangeduid door de tekst DLW of een verkeersbord) is niet aanwezig, dus daar kunt/mag u niet inrijden.
- Ritpijlen geven een verplichte rijrichting aan voor de eerstvolgende wegsituatie (vgl. verkeersbord 'verplichte rijrichting'), waarbij de resterende wegen als niet aanwezig worden beschouwd, omdat men deze niet in mag rijden.
Veel succes en plezier met de rit toegewenst